Hemşirelerin İşi Zor

Hastanelerde çalışan her personel gibi hemşire olmakta çok zor. Onlar doktorların adeta eli kolu gibidir. Onlarsız hastaneler düşünülemez. Hemşireler daha çok küçük yaşlarda hastanelerde çalışmaya başlarlar ve ister istemez kendilerini çok büyük bir yükün altında bulurlar. Hastanelere gittiğiniz de liseden daha yeni mezun olmuş meslek çalışanlarını oradan oraya koştururken görebilirsiniz. Aslında liseden yeni mezun olmuş bu gençlerin hastanelerde elini taşın altına koymaları istenmesi, yüksek düzeyde profesyonellik isteyen hastane ortamları için ciddi tehlikelere de sebebiyet verebilir. Çünkü hepimiz o yaşları yaşadık ya da yaşıyoruz ve gerçekten de o yaşlarda böylesine zor ve önemli bir yerde hemşirelerin çalıştırılmaya başlanmasının, ne kadar sağlıklı olduğu sağlık çevreleri tarafından halen tartışılmaktadır.

Hemşirelerin tarihte çok önemli bir yeri vardır. Bilinen ilk modern hemşirelik 1850’li yıllarda başlamıştır. Türkiye’de ise modern hemşirelik savaşlar da verilen ağır kayıplar ve ihtiyaçların yeteri kadar karşılanamaması dolayısıyla, 1911 yılında ilk kez Kızılay tarafından hemşirelik kursunun açılmasıyla başlamıştır.O günden bu yana da ülkemiz için hemşireler hastanelerimizde görev almaktadır.

Tarihimizde ki yeri bakımından da önemli yere sahip hemşireler, maalesef günümüzde çalıştırılma koşulları bakımından, yeterli olanaklara sahip değildir. Yaptıkları göreve göre, özellikle özel hastanelerde çalışan hemşireler çok düşük ücretlere saatlerce fazla mesai yaptırılarak çalıştırılmaktadır. Bu da çalışanlarda konsantrasyon eksikliği ve verim düşüklüğüne neden olmaktadır. Hastanelerin onlarsız düşünülemeyeceğini göz önünde bulundurmalı ve çalışma şartlarının hemşireler adına iyileştirilmesi gerekmektedir.

Hemşirelerin en çok karşılaştığı sıkıntılardan biri de çalışma ortamında hasta yakınlarının kaprisleri, saldırıları ve sözlü tacizleridir. Maalesef kendimizi başkasının yerine koymada çok zorlanan bir millet olarak, böylesine zorlu bir mesleği hem de bizim sağlığımız için yerine getirmeye çalışanlara yapılan ahlaksız davranışlar, hemşirelik mesleğinin yıpranmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda mesleki olarak yıpranmanın çok yüksek olduğu hemşirelik, ileride çalışanlar da bir takım hastalıkların çıkmasına da neden olabilmektedir.

Toplumumuz için en büyük ayıplardan biri olan meslek aşağılama davranışı, her yerde olduğu gibi kendini hemşirelik mesleğinde de göstermektedir. Herkesin astronot olduğu ülkemizde, hemşirelerin mesleki olarak bazı kişiler tarafından küçük görülmesi de çalışanları olumsuz etkilemektedir.