Doktorların Hastanelerde Çalışma Koşulları

Doktorluk mesleği hepimizin bildiği üzere uzun yıllar okunması ve kişinin sürekli kendini geliştirmesi gereken bir meslektir. Doktorluk tabiatı gereği ve kelime anlamı ile de ne kadar zor bir meslek olduğunu bize gösterir. Günümüz de ise modern hastanelerde ki çalışma şartlarının zorluğu doktorluk mesleğinden de çok daha zor bir duruma gelmiştir. Günümüz hastane koşulları artan şehir nüfusu ve sanayi ile adeta şehir merkezleri gibi yoğun trafiğin yaşandığı yerler haline dönüşmüş, buda mesleki olarak çalışmanın çok zor olduğu yerler arasına girmiştir.

Doktorluk mesleği giderek daha da zorlaşan bir hal almaya başladı. Artan nüfus ve toplumun sağlıksız yaşam koşulları insanların akın akın hastanelere koşmasına neden oluyor. Bu da doktorlara aşırı iş yükü bindirmekte ve verimliliklerini düşürmektedir. Aynı zamanda doktorlar yaptıkları mesleğin zorlukları dışında devlet hastanelerindeki düşük ücretlerden de yakınmakta ve bu sebeple, özel hastanelere geçiş yapabilmektedir. Devlette kazandığının kat ve kat üstünde özel hastanelerde maaş kazanabilen doktorlar kolaylıkla devletten çıkabilmektedir.

Ayrıca çalışma şartlarının olumsuzluğu ve aşırı yoğunluk doktorların meslekte kendilerini geliştirememelerine de neden olmaktadır.

Hastanelerde ayrıca diğer mesleklerden de birçok kişi çalışmaktadır. Bu çalışanlardan özellikle hemşireler bir meslek okulundan çıkan çalışanlar olarak çok düşük ücretlere çalıştırılmakta ve mesleklerinden soğumaktadır. Bu da bu mesleği tercih edenlerin sayısının düşmesine ve hastanelerde personel eksikliğine neden olabilmektedir. Çalışma şartlarının bu denli kötü oluşu, birçok hastanede sıkıntılara neden olmakta ve yapılan çalışmalarda çalışanların tükenmişlik sendromu ve mesleklerinden gerekli tatmini alamadıklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle hastanelerde yönetime büyük iş düşmektedir. Her yerde olduğu gibi hastanelerinde bir diğer en önemli sorunu, yönetimsel sıkıntılardır. Bilhassa özel hastanelerde yaşanan karlılık baskısı, özellikle alt kadrolarda çalışanlara aşırı yük bindirmektedir.

Devletin çalışma şartlarını iyileştirmek adına açık kadroları bir an önce kapatmak için daha çok çaba sarf etmeli, seçim dönemlerine yaklaşıldığında kadrolar açılmamalıdır. Özel hastanelere de özellikle sağlık kadrolarında çalışanlara, ücret alt sınırlaması getirilmeli ve çalışma saatleri devlet tarafından sıkı kontrol altında tutulmalıdır. Unutulmamalıdır ki insan sağlığı her şeyden çok önemlidir ve hepimiz hastanelere mecburuz.