Hastanelerde çalışan personelin daha verimli ve rahat çalışabilmesi adına yapılacak olan şeyler bellidir aslında. Ama önce Türkiye’deki genel durumun üstünden bir geçmek gerekir.

Türkiye de tüm sektörlerde olduğu gibi hastane sektöründe de çalışan haklarından söz edebilmek imkansızdır. Maalesef sosyal devlet ilkesini işletebilme konusunda en başarısız ülkelerden sayılırız. Tabi ki kendini gelişmişlikte dünyanın en berbat ülkelerine göre kıyaslayan insanları saymazsak. Ülkemiz hastanelerinin maalesef birçok konuda olduğu gibi bu konuda da birçok eksiklikleri bulunmaktadır. Aslında bu eksiklikler birçok sektöre göre çok daha önemli ve risklidir.

Hastanelerde çalışan personel özellikle de özel hastanelerde çalışanlar maalesef çok zor şartlar altında çalışmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hastaneler yoğun iş yerleri arasındadır, ancak ülkedeki personel eksikliği, uzun saatler ayakta çalışma, düşük ücretler ve dayatılan daha birçok şart çalışanları olumsuz etkilemektedir. Aslında hastanelere gittiğinizde birçoğunuzun görmek isteyip de göremediği güler yüzün eksikliğinin bir sebebi de bu olabilir.

Sadece özel sektör değil devlet çalışanları da hem yoğunluktan hem de bir takım imkansızlıklardan dert yanmaktadır. Ülkemiz de devlet hastanelerinde personel eksikliğini düşünecek olursak ve bir o kadar işsizi ele alacak olursak atamaların ağırdan işlemesini de anlamak pek mümkün değildir.

Çalışanlar ile yüz yüze yapılan istatistikler de bilhassa hemşirelerin ve doktorların en çok dert yandığı konuda uzun saatler süren nöbetler tutmak olduğu ortaya çıkmıştır. Bu da çalışanların performansını olumsuz etkilemekte, hem hastaların hem de çalışanların hayatını tehlikeye atmaktadır. Çalışanları rahatlatmak ve işlerini bir nebze olsun kolaylaştırmak adına devletin bu konuda daha tedbirli davranması gerekmektedir. Çünkü hastaneler kendi içinde iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük riskler taşımaktadır.

İnsan sağlığının maalesef çok kolay bir şekilde tehlikeye atıldığı ülkemizde, hastaneler açısından da konu vurdumduymaz bir şekilde ele alınmaktadır. Burada çalışanların sağlık sektörüne olan bilincini de gerekli eğitimler ile artırmak çok önemlidir. Sadece okulda alınan teorik eğitimler, gerekli bilinci aşılamayabilmektedir. Bu nedenle sağlık personeli olmak isteyen kişiler, gerçekten de bu işi istediği için yapmalıdır. Aksi takdirde gelecekte hiç memnun olamadıkları bir yerde kendilerini bulabilirler,